top of page

Freono perspektyvos šilumos siurblių sistemose

Updated: Apr 23
2024 metų kovo 11 d. įsigaliojo naujas hidrofluorangliavandenilių (freonai) naudojimo EU reglamentas (2024/573), kurio tikslas reikšmingai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimą.


Europos Sąjungoje išmetamas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sudaro 2,5 proc. viso joje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.


Šiuo metu kondicionavimo - šildymo įrenginiuose labiausia paplitę R410a ir R32 freonai, kurie turi ganėtinai didelį klimato kaitos faktorių (GWP - global warming potential).


Pavyzdžiui: R410A sušildo Žemę 2088 kartų daugiau, nei tas pats CO2 kiekis. R32 GWP yra 675, o natūralaus šaltnešio propano (R290) GWP yra tik 3. Jeigu norime sužinoti, kiek 1 kg šaltnešio atitinka CO2 tonų, tai GWP mažinamas tūkstantį kartų. Gauname, kad 1 kg R410A yra ekvivalentiškas 2,088 CO2 tonos, R32 – 0,675 tonos, o R290 – 0,003 tonos.


Palyginimui, išleidus 1 kg R410a freono į orą, jo sukeliama klimato kaitos įtaka lygi automobiliui, įveikusiam 14 000 km.


Remiantis naujuoju reglamentu nauja į rinką pateikta įranga turės sekančius apribojimus.


Split tipo oras - oras bei oras-vanduo kondicionieriai - šilumos siurbliai:


  • nuo 2025.01.01 draudžiama visa įranga turinti iki 3 kg freono, kurios GWP > 750

  • nuo 2027.01.01 draudžiami oras-vanduo, kurių galia iki 12 kW ir GWP > 150

  • nuo 2029.02.02 draudžiami oras-oras, kurių galia iki 12 kW ir GWP > 150

  • nuo 2029.02.02 draudžiama visa įranga, kurios galia virš 12 kW ir GWP > 750

  • nuo 2033.01.01 draudžiama visa įranga, kurios galia virš 12 kW ir GWP > 150


Daugiau detalių galima rasti paspaudus nuorodą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400573


Remiantis šiais reikalavimais gamintojai jau šiandien vysto įrangą su natūraliais šaldymo agentais, tokiais kaip R290.


R290 šaltnešis yra propanas, tai reiškia – degi medžiaga. Todėl turi būti imamasi papildomų saugumo priemonių, kad sistemos/kontūro nesandarumo atveju būtų išvengta šaltnešio patekimo į pastatus ar į vietas, kur yra užsidegimo rizika. Todėl, montuojant lauko blokus (monoblokus) su R290, turi būti išlaikomi tam tikri atstumai nuo pastato angų: langų, durų, šachtų, vėdinimo angų ir pan. Taip pat tuose apsauginiuose atstumuose neturi būti jokių elektrinių įvadų/prijungimų ar sistemų, jungiklių, grilių ar kt. galimų kibirkščių šaltinių. Taip pat negali būti nuotekų sistemų įvadų ir drenažinių šulinėlių. Apsauginiai atstumai tinka tiek ant žemės pastatomiems, tiek pakabinamiems ant sienos, tiek pastatomiems ant stogo įrenginiams. Nuo įrenginio šonų (iš kiekvienos pusės) apsauginiai atstumai turi būti mažiausiai po 500 mm. Kadangi propano dujos yra sunkesnės už orą, tai apsauginė zona apsiriboja ties įrenginio viršumi ir tęsiasi iki pat žemės/grunto/stogo. Minėti atstumai galioja taip pat ir iki sklypo/nuosavybės ribos ir pėsčiųjų takų ar važiuojamosios dalies.


R290 privalumai.

Šalia to, kad propanas turi labai mažą šiltnamio efekto potencialą, jis pasižymi geromis termodinaminėmis savybėmis. Jis yra ypač efektyvus ir gali pasiekti aukštas temperatūras su mažu kiekiu. Tuo jis pralenkia šaltnešius R134A arba R410A, kurie tomis savybėmis pasižymi atskirai – arba aukštos temperatūros, bet didelis kiekis arba mažas kiekis, bet temperatūros nedidelės. Todėl R290 labai tinkamas renovacijose, kur buvo naudojamos gana aukštų temperatūrų šildymo sistemos.


42 views0 comments

Comments


bottom of page